Photo Viault

AMARG 12

ack-id tnjjat-aɣ 1 wa-rbbi ack-id tnjjat-aɣ. ur-sul-iqama yan iskarn afulki. ur-sul-illi ma-ɣ-tqama nniyt. 2 kud yan ar-itasi tikrkas s-wadjar-ns. d-wanna itckarn, takndawt a-f-iskr. 3 ack-id a-rbbi tqqnt infurn n-ikndawn. tbbit alsiwn n-isfurrugn, 4 ar-ttinin ntni “s-wawal a-s-ra-nmmaɣ, d-ils a-s-ra-nnru, ur-rad-aɣ-yiẓḍar yan.” 5 imma rbbi hati inna-yyi: “ɣilad a-rad-nkrɣ. acku ccan imẓlaḍ ar-ssmummuyn igllinn, ra-tn-gɣ ɣ-laman lli-ẓuẓḍn.” 6 iwaliwn n-rbbi iwaliwn ṣfanin ad-gan, zund nnuqrt ɣ-uruku ɣ-iggi n-takat, tṣfu s-ssa twal. 7 wa-rbbi ack-id tnjjat-aɣ, tssntlt-aɣ zɣ-tasut-ad yʷxcnn. 8 hati lullin-aɣ id-bu-cmutit, iɛzzu ma-yʷxcnn dar tarwa n-bnadm.