Aseqsi 2 tɛmmr ddunit s‑tmmara d‑lhmm, mamnk a‑s‑ra‑yaf bnadm asunfu d‑rraḥt? ddunit urd ɣmkad a‑tga zɣ‑isizwur, wala ra‑bdda‑tɣama ɣmkad dima. acku ddunit ar‑tzray ɣ‑smmus izmaz. ɣ‑isizwur, nssn sidi rbbi is‑ifulki. d‑kullu ma‑iskar ifulki. lliɣ ixlq ddunit, ixlq‑tt s‑ufulki ikmmln. ur‑gis kra inaqṣn ula kra ihrcn ula kra yʷxcnn. ityara ɣ‑warratn n‑tawrat: «sidi rbbi iẓra kullu ma‑ixlq, hati ifulki bahra» (isizwur 1:31). d‑ɣwan a‑igan azmz amzwaru. iban ɣ‑ddunit ɣilad is‑tɛmmr s‑kullu ma‑yʷxcnn. míddn ar‑tẓẓin ar‑tmmaɣn, ar‑trfufunn ar‑thracn ar‑tmtatn. ilin icabukn ggutnin ɣ‑ddunit‑ad, ilin willi igan win bnadm, ilin willi igan wins nttat. tgguz‑d yat nnɛalt f‑ddunit, a‑s‑tt‑igan d‑lmut, aylliɣ twurri thlk kullu ma‑gis‑illan. max? acku ur‑a‑skarn míddn s‑wawal n‑rbbi. ɣmkad a‑ityaran: «tiɣraḍ n‑ddnub, lmut a‑stt‑igan» (ruma 6:23). ɣwan a‑igan wis sin izmaz. yack‑id ilmma yan iẓḍarn a‑issitti tagat ula nnɛalt lli‑ihlkn ddunit. yack‑id ɣ‑yat‑luqt igzzuln s‑yat‑tmazirt imẓẓin. ifk i‑ibukaḍn ad‑isfyun, iḍrḍar ar‑sflidn, iẓnẓam ar‑sawaln, ikucamn ar‑fttun. ar‑ijjuji kullu wanna ihrcn, ar‑d‑issnkar willi mmutnin. ar‑isshnnu mddn ar‑asn‑yakka sslamt. ityara ɣ‑warratn l‑linjil: «ar‑itkka kraygatt mani ar‑iskar afulki, ar‑ijjuji kullu wanna ityawkrrafn s‑iskraf n‑iblis» (irqqasn 10:38). ɣwan a‑igan wis kraḍ izmaz. ɣwalli ijjnjmn míddn‑an, ira nttan a‑iskr uggʷar. yiri a‑issitti tagat l‑lmut f‑ddunit kullutt, ifk ixf‑ns a‑yasi ddnub n‑kullu míddn, yasi f‑tʷɣraḍ‑ns ddnub n‑bnadm kullut. d‑ɣmkan a‑iskr. ixllṣ lḥsab lli‑fllannɣ‑illan. ityara ɣ‑warratn n‑rbbi: «nttan a‑yusin ddnub‑nnɣ f‑ddat‑ns ɣ‑uggjdi, bac a‑nmmt i‑ddnub nddr i‑ma‑irḍan rbbi. s‑tiggas‑ns a‑s‑tjjim.» (1 bṭrus 2:24). ɣwan a‑igan wis kkuẓ izmaz. ɣ‑isiggʷra n‑ddunit ra‑d‑yack nttan tis‑snat twal. ɣakudan a‑ra‑ikmml tawuri‑ns. ra‑d‑issnkr ɣwilli mmutnin ɣ‑ddunit kullutt, iẓli ihray zɣ‑waɣaḍn, issmun willi srs umnnin a‑dids‑ilin ɣ‑wakal l‑ljdid. imma aɣaḍn rad‑qaman ɣ‑brra s‑tagat l‑lmut idumn. ityara ɣ‑warratn n‑rbbi: «ar‑ntql s‑maylli‑s‑aɣ‑inna rbbi, ar‑n‑ntrju ignna l‑ljdid d‑wakal l‑ljdid, ɛmmrn s‑kullu ma‑irḍan rbbi.» (2 bṭrus 3:13). ɣakudan ur‑ra‑sul‑thrc ddunit walaynni ra‑tɛmmr s‑kullu ma‑ifulkin. ur‑ra‑sul‑gis ilin imṭṭawn nɣd aṭṭan nɣd timuḍan nɣd imaɣn nɣd míddn ʷxcnnin. ɣwan a‑ra‑ig wis smmus izmaz. walli iẓḍarn a‑ijjuji imuḍan issnkr‑d willi mmutnin, ma‑t‑igan? iga‑t yasuɛ lmasiḥ. nttan a‑ra‑d‑ywurrin s‑ddunit. illa f‑kraygatt yan a‑yujad ixf‑ns i‑wass lli‑ɣ‑ra‑d‑yack. iẓḍar lmasiḥ a‑k‑ijjnjm. is‑tujadt ad‑dids‑tmnaggart? is‑srs‑tumnt? ara‑yaɣ‑d f‑ma‑tswingimt ula ma‑ur‑tfhimt.

                              1  ■  2  ■  3  ■  4  ■  5  ■  6  ■  7  ■  8  ■  9  ■  10  ■  11

ⴽⵍⵉⴽⵉ ⴼ-ⵉⵙⴻⵇⵙⵉⵜⵏ-ⴰⴷ